FORVALTNINGSDATABASEN

Direktoratet for utviklingssamarbeid

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.12.1968
Navn ved opprettelse: Direktoratet for utviklingshjelp
Relaterte enheter:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 4802
Navn: Direktoratet for utviklingssamarbeid
Kort navn: Norad
Engelsk navn: Norwegian Agency for Development Cooperation
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 01 Alminnelig offentlig tjenesteyting
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Politikkutforming / Generell offentlig tjenesteyting
Overordnet: Utenriksdepartementet
Type enhet: Hovedkontor
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971277882
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon