FORVALTNINGSDATABASEN

Trude Røsdal, Svein Kyvik, Terje Næss, Hebe Gunnes og Bjørn Magne Olsen (2015):

Fusjonsutredning for Høgskolen i Bergen, Høgskulen i Sogn- og Fjordane og Høskolen Stord/Haugesund. Statuskartlegging og mulighetsstudie.

NIFU, Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo, Rapport 2015:41

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

https://brage.bibsys.no/xmlui//bitstream/handle/11250/2373054/4/NIFUrapport2015-41.pdf

Antall sider:

182

ISBN-nummer:

978-82-327-0156-8

ISSN-nummer:

1892-2597

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

3251

Disse opplysningene er sist endret:

28/11 2016

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: