FORVALTNINGSDATABASEN

Høgskolen i Stord/Haugesund

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 01.08.1994
Relaterte enheter:

Nedlagt via sammenslåing

Dato: 31.12.2016
Sammenslått inn i:

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 25617
Navn: Høgskolen i Stord/Haugesund
Kort navn: HSH
Engelsk navn: Stord University College
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2003)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Tilhører gruppe : Statlige høgskoler
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 1221 Stord
Organisasjonsnummer: 970889906
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon