FORVALTNINGSDATABASEN

Nøding, Gunnar E. (1979):

Universitetet og lov om voksenopplæring. En analyse av iverksettingen av voksenopplæringsloven på syv ulike institutt ved Universitetet i Bergen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2439&kategori=451

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

720

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: