FORVALTNINGSDATABASEN

Universitetet i Bergen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via omorganisering

Dato: 09.04.1946
Relaterte enheter:
  • Bergen Museum

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21687
Navn: Universitetet i Bergen
Kort navn: UiB
Engelsk navn: University of Bergen
Tilknytningsform: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter (fra 1.1.2001)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 09 Utdanning
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 4601 Bergen
Organisasjonsnummer: 874789542
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon