FORVALTNINGSDATABASEN

Sjøli, Grete (1981):

Utviklingsbistand og eksportpolitikk. Samordning av bistandspolitikken og eksportpolitikken - kommersialisert u-hjelp eller svar på kravene om en ny økonomisk verdensordning?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

749

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: