FORVALTNINGSDATABASEN

Frydenlund, Stein Wolff (1989):

Norsk museumspolitikk - Lokal og sentral orientering i perioden 1960-1988.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2294&kategori=435

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

869

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: