FORVALTNINGSDATABASEN

Kulturdirektoratet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 11.12.1966
Navn ved opprettelse: Norsk kulturråd

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 21522
Navn: Kulturdirektoratet
Kort navn: Kulturdirektoratet
Engelsk navn: Arts and Culture Norway
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 08 Fritid, kultur og religion
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Annen myndighetsutøving
Siste registrerte bioppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting / Politikkutforming
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 971527412
Ogranisjonsprinsipp: Funksjon