FORVALTNINGSDATABASEN

Sæten , Anne Jorun (1991):

Miljøstiftelsen Bellona i spenningsfeltet mellom statlig miljøforvaltning og frivillig miljøbevegelse.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2263&kategori=432

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

897

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: