FORVALTNINGSDATABASEN

Fuglseth, Kari (1992):

Relasjoner i miljøvernforvaltningen. Samhandlingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene i Hordaland og Akershus.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

907

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: