FORVALTNINGSDATABASEN

Henriksbø, Kjell (1993):

Rehabilitering av problembelasta ungdom. Ei undersøking av samarbeid og samordning innan hjelpeapparatet for problembelasta ungdom i Bergen.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2130&kategori=429

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

929

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: