FORVALTNINGSDATABASEN

Friomsorgen

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Nyopprettelse

Dato: 01.01.1849 (tidspunkt ikke bekreftet)
Navn ved opprettelse: Norges Vernesamband

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13649
Navn: Friomsorgen
Kort navn: Friomsorgen
Engelsk navn: * The probation service
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan (fra 1.1.1980)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Siste registrerte hovedoppgave (2009): Generell offentlig tjenesteyting
Siste registrerte bioppgave (2009): Tilsyn/regulering/kontroll
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Tilhører gruppe : Kriminalomsorgsregioner
Type enhet: Gruppe
Organisasjonsnummer: 979529848
Ogranisjonsprinsipp: Geografi