FORVALTNINGSDATABASEN

Grimstad, Atle (1984):

Norsk bistandsadministrasjon og bistandspolitikk 1962 - 1983. En analyse av aktører og hensyn bak oppbyggingen av bistandsadministrasjonen og bistandspolitikken 1962-1983.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

95

Disse opplysningene er sist endret:

10/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: