FORVALTNINGSDATABASEN

Mevold, Nina (1994):

Til forsvar for miljøet? En analyse av "miljøstyrkesaken" i Forsvaret.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Rapport 1994 Nr.29.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016121348009

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

969

Disse opplysningene er sist endret:

2/3 2020

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: