FORVALTNINGSDATABASEN

Hjelle, Ingrid Beate (1995):

Korrupsjon - no også i Norgeg? En studie av korrupsjonsfenomenets inntog i norsk politisk debatt.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1844&kategori=428

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

990

Disse opplysningene er sist endret:

3/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: