FORVALTNINGSDATABASEN

ØKOKRIM, Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser info om denne enheten.

Ny via utskilling

Dato: 01.01.1989

Siste nøkkelopplysninger

NSD id-nummer: 13511
Navn: ØKOKRIM, Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet.
Kort navn: ØKOKRIM
Engelsk navn: Norwegian National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Overordnet departement: Justis- og beredskapsdepartementet
Overordnet: Politidirektoratet
Tilhører gruppe : Politiets særorgan
Type enhet: Enhet som inngår i etat eller gruppe
Lokalisering: 301 Oslo
Organisasjonsnummer: 874761532
Ogranisjonsprinsipp: Geografi