FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Sosial beskyttelse"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Sosial beskyttelse".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Tidsskriftsartikkel 2007 For-Profit Welfare: Contracts, Conflicts, and the Performance Paradox. Dias, J.J. & Maynard-Moody, S.