FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Ufør I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Ufør I".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2006 Evaluering av ordning for akutt reparasjon av utlånte hjelpemidler Sundby, Inger Johanne, Hansen, Lisbeth Udland, Aanæs, Ellen Hov