FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Alderdom I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Alderdom I".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av handlingsplanen for eldreomsorgen. Dokument nr. 3:9 (2003-2004) Riksrevisjonen