FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Barn og familie I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Barn og familie I".

8 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2004 Mellom fleksibiltet og forutsigbarhet: en komparativ effektstudie av teamorganisering i to norske departementsavdelinger. Børresen, Bjørn B.
Rapport 2003 Riksrevisjonens undersøkelse om oppfølging og tilsyn i barnevernet. Dokument nr. 3:10 (2002-2003) Riksrevisjonen
Rapport 2006 Performance-based Contracting in Social Welfare Programs. Heinrich, Carolyn J. & Choi, Youseok
Notat 2006 The Bottom-Line, the Business Model and the Bogey: Performance Management, Sanctions and the Brave New World of Welfare-to-Work in Florida. Fording, R., Schram, S. & Soss, J.
Tidsskriftsartikkel 1998 The New Public Management and a New Accountability Barberis, Peter
Tidsskriftsartikkel 2000 Implementing Performance Accountability in Florida: What Changed, What Mattered and What Resulted? Berry, Frances S., Ralph S. Brower and Geraldo Flowers.
Tidsskriftsartikkel 2004 Privatisering som konsekvens av og middel i organiseringen av forvaltningen Erfaringer med private barneverninstitusjoner. Nylehn, Børre
Tidsskriftsartikkel 2005 State Social Services Contracting: Exploring Determinants of Effective Contract Accountability. Romzek, B.S. & Johnston, J.M.