FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Arbeidsledighet I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Arbeidsledighet I".

4 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2000 NOU 2000: 21 En strategi for sysselsetting og verdiskaping Finansdepartementet
Rapport 2006 Implementing OMB’s Program Assessment Rating Tool (PART ): Meeting the Challenges of Integrating Budget and Performance. Gilmour, John B.
Rapport 2006 Performance-based Contracting in Social Welfare Programs. Heinrich, Carolyn J. & Choi, Youseok
Tidsskriftsartikkel 2005 State Social Services Contracting: Exploring Determinants of Effective Contract Accountability. Romzek, B.S. & Johnston, J.M.