FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Sosial inkludering elles I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Sosial inkludering elles I".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2000 Raskere asylsaksbehandling og bosetting Oftedal, Erik, Bøgh, Peter Chr., Hernar, Olav