FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Økonomisk bistand til utviklings- og overgangsland K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Økonomisk bistand til utviklings- og overgangsland K".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 1998 Direktorater i institusjonelt samarbeid. Forvaltningsmessige sider ved bruk av norske direktorater i institusjonelt bistandssamarbeid Klepsvik, Knut, Hansen, Freddy, Oftedal, Erik