FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Industri K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Industri K".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1997 Styring og demokratisk kontroll af statslige aktieselskaber. Greve, Carsten