FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "FoU Generelle næringsøkonomiske formål K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "FoU Generelle næringsøkonomiske formål K".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2004 NOU 2004: 2 Effekter og effektivitet Kommunal- og regionaldepartementet