FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Miljøvern elles K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Miljøvern elles K".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2003 Sektorvise miljøhandlingsplaner - et egnet virkemiddel? Bakli, Oddbjørg, Hagevik, Margaret og Harsheim, Janike