FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Bustadutvikling K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Bustadutvikling K".

2 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bokkapittel Policy Capacity and the Effects of New Public Management. Painter, Martin
Rapport 2003 Vurdering av behovet for Husbankens regionstyrer Harsheim, Janike, Hansen, Freddy