FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Bustad og nærmiljø elles K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Bustad og nærmiljø elles K".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Notat 1999 Gjennomstrømning av asylsøkere i statlige asylmottak. Rapportering fra forprosjekt Oftedal, Erik, Bøgh, Peter