FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Paramedisinske tenester I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Paramedisinske tenester I".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2005 Belyse helseforetaksmodellens funksjonalitet. En evaluering av utvalgte sider ved helseforetaksmodellens virkemåte og effekter, begrensninger og potensialer Magnussen, Geir, Hansen, Peter Emmerich