FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "Universitets og høgskuleutdanning I"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "Universitets og høgskuleutdanning I".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2006 Evaluering av Høgskolen i Telemark Vik, Gudrun, Haarstad, Mette, Bøgh, Peter