FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Sektor (cofog)": "FoU Utdanning K"

Publikasjoner kategorisert på: "Sektor (cofog)" og "FoU Utdanning K".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 2007 Evaluering av Offentlige og Industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (OFU og IFU) ECON Senter for økonomisk analyse