FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Land som er gjenstand for studien": "Østerrike"

Publikasjoner kategorisert på: "Land som er gjenstand for studien" og "Østerrike".

1 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Rapport 1996 Forvaltningspolitikken og dens rammebetingelser. En komparativ analyse Bjørn, Øyvin, Sørum, Thorbjørn