FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa"

Publikasjoner som omhandler kategori: Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa.

Antall publikasjoner per kode
Kode Navn Antall Kommentar
1 3.1 Forvaltningsrevisjon og interne evalueringar 23 Styring gjennom forvaltningsrevisjon, revisjon, granskninger, tilsyn m.fl.
2 3.2 Eksterne evalueringar 16 Styring gjennom evalueringar o.l. utført av eksterne aktørar.