FORVALTNINGSDATABASEN

Publikasjoner om "Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa": "3.2 Eksterne evalueringar"

Publikasjoner kategorisert på: "Andre verkemiddel i den konstituerande / operative styringa" og "3.2 Eksterne evalueringar".

16 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 2002 International Atlas of Evaluation. Furubo, Jan-Eric & Rolf Sandahl, Ray C. Rist (ed.)
Bok 2003 Evaluation in Public-Sector Reform. Concepts and Practice in International Perspective. Wollmann, Hellmut
Bok 2003 Evaluering i staten. Kontroll, læring eller forandring. Foss Hansen, Hanne
Bok 2007 New Public Management in Europe. Adaptation and Alternatives. Pollitt, Vincent Homburg and Sandra van Thiel.
Bokkapittel Effekter og implikasjoner. Christensen, Tom, Per Lægreid, Paul. G. Roness og Kjell Arne Røvik.
Bokkapittel Evaluation. How do we measure success? Pollitt, Christopher
Bokkapittel Evaluating Public Management Reforms in Central Government: Norway, Sweden and the United States of America. Christensen, Tom, Per Lægreid & Lois R. Wise.
Rapport 2006 Evaluering av Mangfoldsspeilet – et prosessverktøy for å fremme likeverdige offentlige tjenester Vik, Gudrun, Motzfeldt, Sissel C.
Rapport 2006 Arbeidsliv og psykisk helse Motzfeldt, Sissel C., Viggen, Marit
Rapport 2006 Evaluering av bosetting av flyktninger Bøgh, Peter, Bakli, Oddbjørg
Tidsskriftsartikkel 1995 Justification by Works or by Faith? Evaluating the New Public Management. Pollitt, Christopher
Tidsskriftsartikkel 2001 Evaluation of New Public Management Reforms in Switzerland: Empirical Results and Reflections on Methodology. Rieder, Stefan & Luzia Lehmann
Tidsskriftsartikkel 2002 Plans, performance information and accountability: The case of best value. Boyne, George & Julian Gould-Williams, Jennifer Law , Richard Walker
Tidsskriftsartikkel 2004 Executive Agencies: Have They Improved Management in Government.” Public Money and Management 24, no.2 (2004): 104-112. Talbot, Colin
Tidsskriftsartikkel 2005 Evaluation in and of Public-sector Reform: the Case of Denmark in a Nordic perspective. Foss Hansen, Hanne
Tidsskriftsartikkel 2005 Sheila M. Bird, Sir David Cox, Vern T. Farewell, Harvey Goldstein ,Tim Holt, Peter C. Smith Performance indicators: good, bad, and ugly