FORVALTNINGSDATABASEN

Den norsk-sovjetiske selfangstkommisjon

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den norsk-sovjetiske selfangstkommisjon" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den norsk-sovjetiske selfangstkommisjon
Utvalgsnummer: 10013000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1958
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 28.11.1958 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Den norsk-sovjetiske overenskomst av 22. november 1957 om tiltak til regulering av selfangsten og vern av selbestanden i den nord-østlige del av Atlanterhavet.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 3 0 1 13000
1981 Fiskeridepartementet 3 3 1 20000
1982 Fiskeridepartementet 3 3 1 75916 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig varamedlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970