FORVALTNINGSDATABASEN

Kjell Raasok

Denne siden viser opplysninger om Kjell Raasok fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Raasok
NSD id-nummer: 546
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 231 Underdirektør
1980 Det interdepartementale samarbeidsutvalg for virks Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1970
1980 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Utvalg til å utrede konsesjonsordningene i fiskeriene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Oljevernrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Selfangstrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Den norsk-kanadiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Den norsk-sovjetiske selfangstkommisjon Delegasjon/Kommisjon Vanlig varamedlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1982 Rådet for Havforskningsinstituttet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1982 Styret for Forskningsprogram om Havforurensninger Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1986 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970
1986 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970
1987 Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970
1988 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Ekspedisjonssjef 1970