Forvaltningsdatabasen

Den norsk-sovjetiske trålernemnd

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Den norsk-sovjetiske trålernemnd" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Den norsk-sovjetiske trålernemnd
Utvalgsnummer: 10021000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1960
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Hjemmel:
Opprettet 22.01.1960 ved kongelig resolusjon i henhold til Artikkel i overenskomst av 9. desember 1959 mellom Sovjetsamveldet og Norge om fremgangsmåten ved behandling av krav i forbindelse med skader på fiskeredskaper.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Fiskeridepartementet 2 0 4 0 Vedkommende departement
1981 Fiskeridepartementet 2 0 1 9000 Vedkommende departement
1982 Fiskeridepartementet 2 0 0 0 Vedkommende departement
1983 Fiskeridepartementet 2 0 0 0 Vedkommende departement
1984 Fiskeridepartementet 2 0 0 3712 Vedkommende departement
1985 Fiskeridepartementet 2 0 0 0 Vedkommende departement
1986 Fiskeridepartementet 2 0 0 0 Vedkommende departement
1987 Fiskeridepartementet 2 0 0 850
1988 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1989 Fiskeridepartementet 2 0 1 12463
1990 Fiskeridepartementet 2 0 1 16486
1991 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1992 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1993 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1994 Fiskeridepartementet 2 0 0 0
1995 Fiskeridepartementet 1 1 1 46077
1996 Fiskeridepartementet 1 1 1 13221
1997 Fiskeridepartementet 1 1 0 0
2002 Fiskeridepartementet
2003 Fiskeridepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Torbjørn Aalbu 1 2401 Ambassaderåd
1981 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Jan Nærby 1 301 Ministerråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Rolf Baltzersen 1 301 Ministerråd 1970 1970
1990 Vanlig medlem Hans Edvard Olsen 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1970 1970
1995 Vanlig varamedlem Sigrun M. Holst 2 219 Rådgiver Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Sigrun M. Holst 2 219 Rådgiver Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Sigrun M. Holst 2 219 Rådgiver Av departement 1970
2002 Leder Viggo Jan Olsen 1201 Rådgiver
2003 Leder Viggo Jan Olsen Rådgiver