FORVALTNINGSDATABASEN

Gunnar H. Gundersen

Denne siden viser opplysninger om Gunnar H. Gundersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar H. Gundersen
NSD id-nummer: 206
Fødselsår: 1919
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Den norsk-sovjetiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1980 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Leder 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1981 Den norsk-sovjetiske trålernemnd Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1970
1981 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1970 1970
1983 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1970
1983 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1983 Reguleringsrådet. Utvalg til behandling av reguleringssaker i fiskeribeskattningen Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1970 1970
1983 Konsesjonsutvalget. Utvalg til å vurdere behovet for innføring av nye konsesjonsordninger m.v. i fiske. Rådgivende organ Leder 219 Departementsråd 1970 1970
1983 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1984 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1970
1984 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1984 Utvalg for å vurdere virkninger av overføringer til Bygde-Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1985 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1970
1985 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1986 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1970
1986 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1987 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1970
1987 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1988 Rådet for internasjonalt økonomisk samarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Departementsråd 1970
1988 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1988 Delegasjonen til å føre forhandlinger med Danmark Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1989 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1990 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1991 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1992 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsråd 1970
1993 Havretts- og sjøgrenseutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Departementsrid 1970