Forvaltningsdatabasen

Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg til å gjennomgå fiskeridirektoratets havforsknig
Utvalgsnummer: 10047000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1986
Tilhørende departement: Fiskeridepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 09.06.1986 av Fiskeridepartementet
Mandat:
Utvalget skal gjennomgå instituttets styrings-, organisasjons- og arbeidsformer, herunder drift av forskningsfartøyer, kompetansekrav til personalet og samarbeid med andre miljøer - i lys av endringer i arbeidsoppgaver og metoder som har funnet sted, og s
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Fiskeridepartementet 11 11 3 63859 Vedkommende departement
1987 Fiskeridepartementet 11 11 7 337919
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1986 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Arni Hole 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Per Magnus Mæhle 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Vivian Marianne Holm 2 1201 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anne Sofie Mjeldheim 2 1201 Administrasjonsse Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnvor Orlaug Farstad 2 1201 Skriveleder Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirektør Av departement 1970
1986 Varameldlem og sekretær Erling Bakken 1 1201 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Lars Føyn 1 1201 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Oddvar Eilif Dahl 1 1201 Havforsker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tom Johnny Hansen 1 1266 Forsker Av departement 1970
1986 Leder Knut Vartdal 1 1504 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Lidvard Grønnevet 1 1601 Utredningssekretæ Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Arne Mathias Bredesen 1 1601 Professor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Tone Vislie 2 1601 Sekretær Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Direktør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Anders Klemetsen 1 1902 Førsteamanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Jens Erik Eliassen 1 1902 Amanuensis Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Kjell Raasok 1 231 Ekspedisjonssjef Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Arni Hole 2 301 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Kirsti Grøtnæs 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Per Magnus Mæhle 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Oddvar Eilif Dahl 1 1201 Havforsker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anne Sofie Mjeldheim 2 1201 Administrasjons Av departement 1970
1987 Varameldlem og sekretær Erling Bakken 1 1201 Forsker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Lars Føyn 1 1201 Forsker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Vivian Marianne Holm 2 1201 Forsker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Gunnvor Orlaug Farstad 2 1201 Skriveleder Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Lisbeth W. Plassa 2 1201 Seksjonsleder Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Odd Magnar Nakken 1 1201 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per L. Mietle 1 1201 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tom Johnny Hansen 1 1266 Forsker Av departement 1970
1987 Leder Knut Vartdal 1 1504 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Finn Bergesen jr. 1 1601 Generalsekretær Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Lidvard Grønnevet 1 1601 Utredningssekre Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Arne Mathias Bredesen 1 1601 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Tone Vislie 2 1601 Sekretær Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Roald Vaage 1 1601 Direktør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Anders Klemetsen 1 1902 Førsteamanuensi Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Jens Erik Eliassen 1 1902 Amanuensis Av departement 1970