Forvaltningsdatabasen

Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet
Utvalgsnummer: 1032000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1985
Hjemmel:
Opprettet 10.07.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Kartlegge kultursamarbeidet med utlandet. Drøfte styrking av virksomheten og fremme forslag til styrking. Vurdere organiseringen av arbeid
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Utenriksdepartementet 9 0 3 30000
1982 Utenriksdepartementet 9 0 8 38000 Vedkommende departement
1983 Utenriksdepartementet 9 0 12 19617 Vedkommende departement
1984 Utenriksdepartementet 9 0 10 20000 Vedkommende departement
1985 Utenriksdepartementet 9 0 6 20000 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1981 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Odd Harald Røst 1 217 Redaksjonssekretær I statsråd 1970 1970
1981 Sekretær, ikke medlem Guttorm Grønningsæter 1 219 Førstekonsulent 1970 1970
1981 Vanlig medlem Reidun Berg 2 219 Programsekretær I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Anne Marie Komissar 2 219 Tekstilkunstner I statsråd 1970 1970
1981 Leder Knut Berg 1 301 Direktør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Stian Sørlie 1 301 Sorenskriver I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Emte Stag 2 301 Ballettdanser I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Marit Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1970 1970
1983 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Dag Mork Ulnes 1 213 Byråsjef I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Odd Harald Røst 1 217 Redaksjonssekretæ I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Reidun Berg 2 219 Programsekretær I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Anne Marie Komissar 2 219 Tekstilkunstner I statsråd 1970
1983 Sekretær, ikke medlem Guttorm Grønningsæter 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Stian Sørlie 1 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Emte Stag 2 301 Ballettdanser I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Museumsdirektør I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Marit Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1970
1983 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Georg Apenes 1 103 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Dag Mork Ulnes 1 213 Byråsjef I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Odd Harald Røst 1 217 Redaksjonssekretæ I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Reidun Berg 2 219 Programsekretær I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Ulf Andenæs 1 219 Journalist Av departement 1970
1984 Sekretær, ikke medlem Guttorm Grønningsæter 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Anne Marie Komissar 2 219 Tekstilkunstner I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Stian Sørlie 1 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Emte Stag 2 301 Ballettdanser I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Marit Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1970
1984 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Dag Mork Ulnes 1 213 Byråsjef I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Odd Harald Røst 1 217 Redaksjonssekretæ I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Ulf Andenæs 1 219 Journalist Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Guttorm Grønningsæter 1 219 Førstekonsulent I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Anne Marie Komissar 2 219 Tekstilkunstner I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Knut Berg 1 301 Direktør I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Stian Sørlie 1 301 Byrettsdommer I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Reidun Berg 2 301 Programsekretær I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Emte Stag 2 301 Ballettdanser I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Marit Trætteberg 2 1601 Professor I statsråd 1970
1985 Vanlig medlem Inger Lise Gjørv 2 1729 Stortingsrepresentant I statsråd 1970