FORVALTNINGSDATABASEN

Emte Stag

Denne siden viser opplysninger om Emte Stag fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Emte Stag
NSD id-nummer: 8651
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ballettdanser 1970 1970
1983 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ballettdanser 1970
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ballettdanser 1970
1984 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ballettdanser 1970
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ballettdanser 1970
1985 Utenriksdepartementets stipendkomite Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ballettdanser 1970 1970
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ballettdanser 1970
1992 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Teatersjef 1970
1993 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Teatersjef 1970
1994 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Teatersjef 1970
1995 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Teatersjef 1970
1996 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Teatersjef 1970
1997 Styret for Statens balletthøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Teatersjef 1970