Forvaltningsdatabasen

Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Delegasjon til å føre forhandlinger med Sovjetunionen om delelinjen mellom norsk og sovjetisk kontinentalsokkel
Utvalgsnummer: 1033000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Utenriksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 20.10.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Komme fram til en avtale om delelinje mellom Norge og Sovjetunionen på kontinentalsokkelen i Barentshavet.
Tidsfrist: 1981
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Delegasjon/Kommisjon
Geografisk virkeområde: Internasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Utenriksdepartementet 13 0 0 0
1981 Utenriksdepartementet 12 0 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 219 Ekspedisjonssjef Av departement 1970 1970
1980 Leder Jens Evensen 1 220 Ambassadør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Kaare Lundquist 1 220 Hydrograf I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Ole Birger Hatlem 1 220 Kommandør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per Mohr 1 228 Konsulent Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Bjarne Solheim 1 301 Underdirektør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Pål Moe 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Finn K. Fostervoll 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Egil Bergsager 1 1103 Underdirektør I statsråd 1970
1980 Vanlig medlem Hallstein Rasmussen 1 1201 Fiskeridirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Sivert Bakkelid 1 214 Overingeniør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Birger Hatlem 1 220 Kommandør I I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Per Tresselt 1 301 Polarrådgiver I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Carl August Fleischer 1 301 Professor I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar H. Gundersen 1 301 Ekspedisjonssjef I statsråd 1970 1970
1981 Leder Helge Vindenes 1 301 Spesialrådgiver I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Halvor Musæus 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørn Smørgrav 1 301 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Ole Martin Engh 1 301 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Finn K. Fostervoll 1 301 Byråsjef I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Egil Bergsager 1 1103 Underdirektør I statsråd 1970 1970
1981 Vanlig medlem Peter Gullestad 1 1201 Førstekonsulent I statsråd 1970 1970