Forvaltningsdatabasen

Administrasjonsutvalget for landbrukstekniske instituttbygg

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Administrasjonsutvalget for landbrukstekniske instituttbygg" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Administrasjonsutvalget for landbrukstekniske instituttbygg
Utvalgsnummer: 11002000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1963
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1981
Hjemmel:
Opprettet 16.08.1963 av Landbruksdepartementet i henhold til Skal samordne bruken og disponeringen av landbrukstekniske bygg på høgskoleområdet, Ås
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontakt-/samarbeidsorgan
Geografisk virkeområde: Lokalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 3 0 1 0
1981 Landbruksdepartementet 3 0 1 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Leder Gunnar Øygard 1 214 Direktør Av departement 1970
1980 Vanlig medlem Hermod Sande 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1980 Medlem og sekretær Ansgar Krog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970
1981 Leder Gunnar Øygard 1 214 Direktør Av departement 1970
1981 Vanlig medlem Hermod Sande 1 301 Byråsjef Av departement 1970
1981 Medlem og sekretær Ansgar Krog 1 301 Kontorsjef Av departement 1970