FORVALTNINGSDATABASEN

Gunnar Øygard

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Øygard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Øygard
NSD id-nummer: 6751
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Administrasjonsutvalget for landbrukstekniske instituttbygg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 214 Direktør 1970
1980 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 214 Direktør 1970
1981 Administrasjonsutvalget for landbrukstekniske instituttbygg Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 214 Direktør 1970
1981 Omsetningsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 214 Direktør 1970 1970
1981 Styret for Statens plantevern Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 214 Direktør 1970
1994 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Direktør 1970
1995 Nord-Sør/Bistandskommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Rådgiver 1970