Forvaltningsdatabasen

Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås
Utvalgsnummer: 11034000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1965
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 18.02.1965 av Landbruksdepartementet i henhold til lov om fagskulane i landbruket av 15. mai 1964, paragraf 12.
Mandat:
Styret velger selv leder og nestleder.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 0 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 3 3 3 5724 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 3 3 4 7000 Vedkommende departement
1983 Landbruksdepartementet 3 3 4 8891 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 3 3 4 8400 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 3 3 4 6007 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 3 3 3 6008 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
1988 Landbruksdepartementet 3 3 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig medlem Klas Hagstrøm 1 1702 Skogbruksleder 1970
1980 Vanlig varamedlem Ellen Helgaas 2 1702 Faglærer
1980 Vanlig medlem Eystein Qvam 1 1702 Skogeier 1970
1980 Vanlig medlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær 1970
1980 Vanlig varamedlem Odd Berre 1 1703 Skogbruksjef
1980 Vanlig medlem Einar Weiseth 1 1719 Herredskogmester 1970
1980 Vanlig varamedlem Ole Hopstad 1 1724 Skogsarbeider
1980 Vanlig varamedlem Ingemund Berre 1 1725 Skogeier
1980 Vanlig varamedlem Erik Sandnes 1 1736 Distriktskonsulent
1980 Vanlig medlem Åsa Østvik 2 1736 Faglærer 1970
1981 Vanlig varamedlem Johan Sev. Lysberg 1 1702 Fylkesskogmester Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Ellen Helgaas 2 1702 Faglærer
1981 Vanlig medlem Klas Hagstrøm 1 1702 Skogbruksleder 1970
1981 Vanlig medlem Odd Berre 1 1703 Skogbrukssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Åsa Østvik 2 1736 Faglærer 1970
1984 Vanlig varamedlem Johan Sev. Lysberg 1 1702 Fylkesskogmester Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Odd Berre 1 1703 Skogbrukssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Steinar Børøsund 1 1702 Skogtekniker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Einar Teigen 1 1702 Skogtekniker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Johan Sev. Lysberg 1 1702 Fylkesskogmester Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Ellen Helgaas 2 1702 Faglærer Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Torstein Lund 1 1703 Distriktssekretær Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Odd Berre 1 1703 Skogbrukssjef Av departement 1970 1970
1985 Leder Åsa Østvik 2 1736 Faglærer Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Steinar Børøsund 1 1702 Skogtekniker Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Einar Teigen 1 1702 Skogtekniker Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Steinar Børøsund 1 1702 Skogtekniker Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Einar Teigen 1 1702 Skogtekniker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Einar Teigen 1 1702 Skogtekniker Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Steinar Børøsund 1 1702 Skogtekniker Av departement 1970