FORVALTNINGSDATABASEN

Torstein Lund

Denne siden viser opplysninger om Torstein Lund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Personopplysninger

Navn: Torstein Lund
NSD id-nummer: 6982
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 1703 Distriktssekretær 1970
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 1703 Distriktssekretær 1970
1980 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1703 Distriktssekretær
1981 Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1703 Distriktssekretær 1970 1970
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1703 Distriktssekretær 1970 1970
1981 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 1703 Distriktssekretær
1982 Arbeidskraftutvalget for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1703 Distriktssekretæ 1970 1970
1984 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1703 Distriktssekretær 1970
1984 Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1703 Distriktssekretær 1970
1985 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1703 Distriktssekretær 1970
1985 Fagstyret for Statens skogskole Steinkjer, Finsås Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1703 Distriktssekretær 1970
1986 Bransjerådet for trelastindustrien Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1703 Distriktssekretær 1970
1989 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Seksjonsleder 1970
1990 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Seksjonsleder 1970
1990 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Seksjonsleder 1970
1991 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Seksjonsleder 1970
1991 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Seksjonsleder 1970
1992 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Seksjonsleder 1970
1992 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Seksjonsleder 1970
1993 Styret for Arbeidstilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 231 Seksjonsleder 1970
1993 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Seksjonsleder 1970
1994 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 231 Seksjonsleder 1970