FORVALTNINGSDATABASEN

Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer " >her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver
Utvalgsnummer: 11049000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1948
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Opphørsår: 1987
Hjemmel:
Opprettet 28.12.1948 av Landbruksdepartementet i henhold til lov om kvalitetskontroll av landbruksvarer m.v. av 17. juni 1932.
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 6 0 4 0 Annen instans
1981 Landbruksdepartementet 6 6 5 8868 Annen instans
1982 Landbruksdepartementet 0 0 6 72180 Annen instans
1983 Landbruksdepartementet 0 0 6 94474 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 6 6 6 9140 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 6 6 4 86366 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 6 6 8 6536 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 6 6 0 0
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Magnus Haugum 1 103 Av instans utenfor departement
1980 Vanlig medlem Svein Jervell 1 103 Pensjonist Av departement 1970 1970
1980 Leder Louis Olsson 1 217 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Førstekonsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Kirsten Vaaje 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bernt Lie 1 301 Avdelingssjef 1970 1970
1980 Vanlig medlem Bjørn Sønsterud 1 301 Avdelingsingeniør Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Kathe W. Smeby 2 301 Administrasjonssekretær Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Tone Aarak 2 301 Konsulent Av departement
1980 Vanlig medlem Colin L. Wiborg 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Oddvar Nærlie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1980 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Administrerende Direktør 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Magnus Haugum 1 103 Av instans utenfor departement
1981 Vanlig varamedlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Førstekonsulent Av departement
1981 Vanlig varamedlem Tone Aarak 2 301 Konsulent Av departement
1982 Vanlig medlem Anita Bakker 1 134 Igeniør Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Leder Louis Olsson 1 217 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Kirsten Vaaje 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1982 Sekretær, ikke medlem Oddvar Nærlie 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Bjørn Sønsterud 1 301 Avdelingsingeniø Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Gesche Torp Varran 2 301 Avdelingsingeniø Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Jan Tormod Dege 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Henny Width 2 301 Konsulent Av departement 1970 1970
1982 Vanlig varamedlem Colin L. Wiborg 1 301 Byråsjef Av departement 1970 1970
1982 Vanlig medlem Lars Tørud 1 412 Direktør Av departement 1970
1982 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Administrerende Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Elin-Anita Bakker 2 134 Ingeniør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Gabriella C. Ni Dånmark 2 213 Konsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Marianne Stordal 2 214 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1984 Leder Louis Olsson 1 217 Byråsjef Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Kirsten Vaaje 2 220 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Jan Tormod Dege 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Elisabeth Schaumburg 2 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Andre Fimreite 1 301 Konsulent Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Gesche Torp Varran 2 301 Avdelingsingeniør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig medlem Lars Tørud 1 412 Fabrikkdirektør Av departement 1970 1970
1984 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1970 1970
1985 Vanlig medlem Marianne Stordal 2 214 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Elisabeth Schaumburg 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Nora Mentzoni 2 301 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Andre Fimreite 1 301 Konsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Marianne Stordal 2 214 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Andre Fimreite 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Nora Mentzoni 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Elisabeth Schaumburg 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Elin-Anita Bakker 2 134 Ingeniør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Marianne Stordal 2 214 Avdelingsingeni Av departement 1970 1970
1987 Leder Louis Olsson 1 217 Fhv. Byråsjef Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Kari Holtan Nodenes 2 219 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1987 Sekretær, ikke medlem Oddvar Nærlie 1 301 Fhv. Byråsjef Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Håken Nilson 1 301 Førstekonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Nora Mentzoni 2 301 Førstekonsulent Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Christine Holm 2 301 Konsulent Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Gesche Torp Varran 2 301 Avdelingsingeni Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Jan Tormod Dege 1 301 Advokat Av departement 1970 1970
1987 Vanlig medlem Lars Tørud 1 412 Fabrikkdirektør Av departement 1970 1970
1987 Vanlig varamedlem Harald Pedersen 1 1103 Adm. Direktør Av departement 1970 1970