FORVALTNINGSDATABASEN

Tone Aarak

Denne siden viser opplysninger om Tone Aarak fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tone Aarak
NSD id-nummer: 7104
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1980 Varefakta-komiteen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1970 1970
1981 Styret for statens kvalitetskontroll for vegetabilske konserver Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1984 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1985 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1985 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1985 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1986 Det interdepartementale energiøkonomiseringsutvalg (ENØK) Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1986 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1970
1986 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1986 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1987 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 301 Byråsjef 1970
1987 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1970