Forvaltningsdatabasen

Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK)
Utvalgsnummer: 11065000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1974
Tilhørende departement: Landbruksdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 04.12.1974 av Landbruksdepartementet
Mandat:
Styret skal lede og koordinere virksomheten ved instituttet og ta avgjørelser i saker hvor Landbruksdepartementet har delegert myndighet til styret.
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Styre, institusjonstilknyttet råd m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Landbruksdepartementet 5 0 10 0
1981 Landbruksdepartementet 6 6 10 44228
1982 Landbruksdepartementet 0 0 10 43127
1983 Landbruksdepartementet 0 0 11 95051 Annen instans
1984 Landbruksdepartementet 0 0 11 79430 Annen instans
1985 Landbruksdepartementet 7 7 12 169434 Annen instans
1986 Landbruksdepartementet 7 7 10 191000 Annen instans
1987 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
1988 Landbruksdepartementet 7 7 10 129500
1989 Landbruksdepartementet 7 7 10 213848
1990 Landbruksdepartementet 7 7 11 100903
1991 Landbruksdepartementet 7 7 8 214355
1992 Landbruksdepartementet 7 7 9 146000
1993 Landbruksdepartementet 7 7 10 241000
1994 Landbruksdepartementet 7 7 6 188243
1995 Landbruksdepartementet 7 7 6 204481
1996 Landbruksdepartementet 7 7 7 274136
1997 Landbruksdepartementet 7 7 0 0
2002 Landbruksdepartementet 7 378000
2003 Landbruksdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte Fra dato Til dato
1980 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Org.Sjef
1980 Vanlig medlem Gunnar Wilhelmsen 1 214 Forsker 1970
1980 Vanlig varamedlem Jarle Bergan 1 214 Forsker
1980 Vanlig medlem Martin Sandvik 1 214 Forsker 1970
1980 Vanlig varamedlem Torgeir Løvseth 1 301 Forsker
1980 Leder Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør 1970
1980 Vanlig varamedlem Stein Magnesen 1 1201 Forsker
1980 Vanlig medlem Arnstein Orlund 1 1201 Forsker 1970
1980 Nestleder Einar Hjorthol 1 1601 Fylkesskogsjef 1970
1980 Vanlig varamedlem Einar Weiseth 1 1702 Herredskogmester
1981 Vanlig varamedlem Erik Bjorå 1 213 Organisasjonssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gro Sjøtveit 2 214 Avdelingsdirektør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kåre Venn 1 214 Forsker Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Gunnar Wilhelmsen 1 214 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Lars Ketil Strand 1 214 Professor Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Kirsten Molteberg 2 214 Kontorfullmektig Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Torgeir Løvseth 1 301 Forsker Av departement 1970 1970
1981 Leder Conrad Bonnevie-Svendsen 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1981 Vanlig medlem Bjørnvald Arnøy 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Eivind Bauger 1 1201 Forskningssjef Av departement 1970 1970
1981 Nestleder Einar Hjorthol 1 1601 Fylkesskogsjef Av departement 1970 1970
1981 Vanlig varamedlem Einar Weiseth 1 1719 Fylkesskogmester Av departement 1970 1970
1983 Nestleder Einar Weiseth 1 1719 Fylkesskogmester Av departement 1970 1970
1984 Leder Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kåre Venn 1 214 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Gro Sjøtveit 2 214 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Lars Ketil Strand 1 214 Professor Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Ragnar Strømnes 1 214 Forsker Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Kirsten Molteberg 2 214 Kontorfullmektig Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Helge Braastad 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Anton Arvesen 1 215 Skogbrukskonsulen Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 806 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1984 Vanlig varamedlem Eivind Bauger 1 1201 Forskningssjef Av departement 1970
1984 Vanlig medlem Bjørnvald Arnøy 1 1201 Fagkonsulent Av departement 1970
1985 Leder Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Ragnar Strømnes 1 214 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kåre Venn 1 214 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gro Sjøtveit 2 214 Avdelingsingeniør Av departement 1970
1985 Sekretær, ikke medlem Birger Halvorsen 1 214 Konsulent Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Gunnar Abrahamsen 1 214 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Kirsten Molteberg 2 214 Kontorfullmektig Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Lars Ketil Strand 1 214 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Asbjørn Svendsrud 1 214 Professor Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Helge Braastad 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Birger Solberg 1 214 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Martin Sandvik 1 214 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Reidar Tutturen 1 214 Fagkonsulent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Anton Arvesen 1 215 Skogbrukskonsulen Av departement 1970 1970
1985 Vanlig varamedlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Torleif Omtveit 1 806 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørg Revheim 2 1201 Administrasjonsse Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Bjørnvald Arnøy 1 1201 Forsker Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Eivind Bauger 1 1201 Forskningssjef Av departement 1970
1985 Vanlig medlem Eli Heiberg 2 1420 Naturverninspektø Av departement 1970
1985 Vanlig varamedlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogmester Av departement 1970
1985 Nestleder Einar Weiseth 1 1719 Fylkesskogmester Av departement 1970 1970
1986 Vanlig medlem Asbjørn Svendsrud 1 214 Professor Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Gunnar Abrahamsen 1 214 Forsker Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Birger Solberg 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Reidar Tutturen 1 214 Fagkonsulent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Martin Sandvik 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ragnar Strømnes 1 214 Forsker Av departement 1970 1970
1986 Vanlig varamedlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmester Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Bjørg Revheim 2 1201 Administrasjonsse Av departement 1970
1986 Vanlig medlem Eli Heiberg 2 1420 Naturverninspektø Av departement 1970
1986 Vanlig varamedlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogmester Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Reidar Tutturen 1 214 Fagkonsulent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Martin Sandvik 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Birger Solberg 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Asbjørn Svendsrud 1 214 Professor Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmest Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Per Stamnes 1 605 Disponent Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Bjørg Revheim 2 1201 Administrasjons Av departement 1970
1987 Vanlig medlem Eli Heiberg 2 1420 Naturverninspek Av departement 1970
1987 Vanlig varamedlem Ivar Vindal 1 1502 Fylkesskogmeste Av departement 1970
1988 Leder Arnt Astrup 1 121 Forstkandidat Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Birger Solberg 1 214 Forsker Av departement 1970 1970
1988 Sekretær, ikke medlem Birger Halvorsen 1 214 Konsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Ole Hofstad 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Ingebjørg Austarå 2 214 Bibliotekfullme Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Brit Kvarme 2 214 Førstesekretær Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Anton Arvesen 1 215 Skogkonsulent Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Thorstein Sjursen 1 219 Underdirektør Av departement 1970 1970
1988 Vanlig medlem Anne Fikkan 2 301 Byråsjef Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Tore Vik 1 301 Forsker Av departement 1970
1988 Vanlig medlem Anne-Birthe Eek Aakram 2 427 Skogeier Av departement 1970
1988 Vanlig varamedlem Liv Rigmor Sølland 2 502 Herredsskogmest Av departement 1970 1970
1988 Vanlig varamedlem Jan Ivar Rødland 1 1201 Fagassistent Av departement 1970
1988 Nestleder Ivar Vindal 1 1502 Avdelingsleder Av departement 1970 1970
1989 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Gunnar Ogner 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ingebjørg Austarå 2 214 Bibliotekfullme Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Brit Kvarme 2 214 Førstesekretær Av departement 1970
1989 Vanlig varamedlem Ole Hofstad 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne Fikkan 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Tore Vik 1 301 Forsker Av departement 1970
1989 Vanlig medlem Anne-Birthe Eek Aakram 2 427 Skogeier Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Atle Haga 1 125 Underdirektør Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Gunnar Ogner 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ingebjørg Austarå 2 214 Bibliotekfullme Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Arne Stuanes 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Ole Hofstad 1 214 Førsteamanuensis Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Brit Kvarme 2 214 Førstesekretær Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne Fikkan 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig varamedlem Janne Rønning 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Alf Bakke 1 301 Forskningssjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Tore Vik 1 301 Forsker Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Eli Moen 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1990 Vanlig medlem Anne-Birthe Eek Aakram 2 427 Skogeier Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Arne Stuanes 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ingebjørg Austarå 2 214 Bibliotekfullme Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Ole Hofstad 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Brit Kvarme 2 214 Førstesekretær Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Gunnar Ogner 1 214 Forskningssjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Eli Moen 2 301 Kontorsjef Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Alf Bakke 1 301 Forskningssjef Av departement 1970
1991 Vanlig varamedlem Janne Rønning 2 301 Spesialrådgiver Av departement 1970
1991 Vanlig medlem Anne-Birthe Eek Aakram 2 427 Skogeier Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Knut Solbraa 1 214 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Lars Helge Frivold 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Erik Christiansen 1 214 Forsker Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Guri Woxholdt 2 214 Bibliotekleder Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Reidar Jacobsen 1 239 Bestyrer Av departement 1970
1992 Nestleder Gro Rødland 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Halvard Sæther 1 501 Disponent Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Aud Castberg 2 903 Fylkesmiljøvern Av departement 1970
1992 Leder Jens Risvand 1 1001 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Forskningssjef Av departement 1970
1992 Vanlig medlem Einar Haugan 1 1719 Direktør Av departement 1970
1992 Vanlig varamedlem Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Erik Christiansen 1 214 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Lars Helge Frivold 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Knut Solbraa 1 214 Forsker Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Guri Woxholdt 2 214 Bibliotekleder Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Reidar Jacobsen 1 239 Bestyrer Av departement 1970
1993 Nestleder Gro Rødland 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Halvard Sæther 1 501 Disponent Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Aud Castberg 2 903 Fylkesmiljøvern Av departement 1970
1993 Leder Jens Risvand 1 1001 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Forskningssjef Av departement 1970
1993 Vanlig medlem Einar Haugan 1 1719 Direktør Av departement 1970
1993 Vanlig varamedlem Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Gabriele Remedios 2 138 Avdelingsingeni Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Sjur Baardsen 1 211 Amanuensis Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Grethe Delbeck 2 214 Førstefullmekti Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Erik Christiansen 1 214 Forsker Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Karin Westereng 2 214 Konsulent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Reidar Jacobsen 1 239 Bestyrer Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Finn Johansen 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Vanlig medlem Torstein Opheim 1 301 Direktør Av departement 1970
1994 Nestleder Gro Rødland 2 301 Avdelingsdirekt Av departement 1970 1970
1994 Leder Dieter Oswald 1 821 Disponent Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Aud Castberg 2 903 Fylkesmiljøvern Av departement 1970 1970
1994 Vanlig medlem Eli Fremstad 2 1601 Forsker Av departement 1970 1970
1994 Vanlig varamedlem Bjarne Haug 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1994 Vanlig varamedlem Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970 1970
1995 Vanlig medlem Gabriele Remedios 2 138 Avdelingsingeni Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Sjur Baardsen 1 211 Amanuensis Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Karin Westereng 2 214 Konsulent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Grethe Delbeck 2 214 Førstefullmekti Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Finn Johansen 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Vanlig medlem Torstein Opheim 1 301 Direktør Av departement 1970
1995 Leder Dieter Oswald 1 821 Disponent Av departement 1970
1995 Vanlig varamedlem Bjarne Haug 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Sjur Baardsen 1 211 Amanuensis Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Torstein Lisland 1 214 Overingeniør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Grethe Delbeck 2 214 Førstefullmekti Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Åse Roen 2 219 Sivilingeniør Av departement 1970
1996 Nestleder Torstein Opheim 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Vanlig varamedlem Finn Johansen 1 301 Direktør Av departement 1970
1996 Leder Dieter Oswald 1 821 Disponent Av departement 1970
1996 Vanlig medlem Berit Lein 2 1601 Avdelingsdirekt Av departement 1970
1996 Varamedlem og nestleder Bjarne Haug 1 1702 Fylkesskogsjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Hans Fredrik Hoen 1 214 Førsteamanuensi Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Brit Kvarme 2 214 Førstekonsulent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Øystein Johnsen 1 214 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ole Hofstad 1 214 Professor Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Lill Toril Wickstrøm 2 301 Forsker Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingunn Omholt 2 301 Forskningssjef Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Finn Johansen 1 301 Direktør Av departement 1970
1997 Nestleder Torstein Opheim 1 301 Direktør Av departement 1970 1970
1997 Vanlig medlem Lars W. Grøholt 1 536 Skogbruker Av departement 1970
1997 Leder Dieter Oswald 1 821 Disponent Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Aud Castberg 2 903 Fylkesmiljøvern Av departement 1970 1970
1997 Vanlig varamedlem Ole Bakkebø 1 1263 Landbruksdirekt Av departement 1970
1997 Vanlig medlem Ingrid Bjørkum 2 1419 Fylkesmiljøvern Av departement 1970
1997 Vanlig varamedlem Gerd Bente Jakobsen 2 1804 Skogbrukssjef Av departement 1970 1970
2002 Arne Rørå 211 Adm. Direktør
2002 Hans Fredrik Hoen 214 Førsteamanuensis
2002 Camilla Baumann 214 Rådgiver
2002 Olaug Olsen 214 Ingeniør
2002 Idunn Reutz 214 Personalsjef
2002 Øystein Johnsen 214 Forsker
2002 Olav Høibø 214 Førsteamanuensis
2002 Leder Agnar Aas 301 Direktør
2002 Nestleder Lars W. Grøholt 301 Leder
2002 Berit Sanness 533 Internasjonal Sjef
2002 Bernt-Håvard Øyen 1201 Forsker
2002 Marit Synnøve Haugen 1601 Avdelingsleder
2002 Sissel Ravnsborg 1601 Forskningssjef
2002 Kjersti Kinderås 1702 Fylkesskogmester
2003 Kjersti Kinderås Fylkesskogmester
2003 Olav Høibø Førsteamanuensis
2003 Arne Rørå Adm. Direktør
2003 Bernt-Håvard Øyen Forsker
2003 Øystein Johnsen Forsker
2003 Sissel Ravnsborg Forskningssjef
2003 Nestleder Lars W. Grøholt Leder
2003 Camilla Baumann Rådgiver
2003 Idunn Reutz Personalsjef
2003 Marit Synnøve Haugen Avdelingsleder
2003 Leder Agnar Aas Direktør
2003 Berit Sanness Internasjonal Sjef
2003 Olaug Olsen Ingeniør
2003 Hans Fredrik Hoen Førsteamanuensis