FORVALTNINGSDATABASEN

Aud Castberg

Denne siden viser opplysninger om Aud Castberg fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Aud Castberg
NSD id-nummer: 17112
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1986 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kontorsjef 1970
1987 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kontorsjef 1970
1988 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 922 Fylkesmiljøvern 1970
1988 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 922 Fylkesmiljøvern 1970
1989 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 922 Fylkesmiljøvern 1970
1989 Rådet for Hardangervidda Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 922 Fylkesmiljøvern 1970
1989 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 922 Fylkesmiljøvern 1970
1989 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 922 Fylkesmiljøvern 1970
1990 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 922 Fylkesmiljøvern 1970
1990 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 922 Fylkesmiljøvern 1970
1990 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 922 Fylkesmiljøvern 1970
1991 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 922 Fylkesmiljøvern 1970
1991 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 922 Fylkesmiljøvern 1970
1992 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970
1992 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970
1992 Styret for Norsk institutt for naturforskning (NINA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 903 Fylkesmiljøvern 1970 1970
1992 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970
1993 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970
1993 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970
1993 Rådet for Hove leir- og friluftssenter Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970 1970
1994 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970 1970
1994 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970
1995 Styringsutvalg for Nasjonalatlas for Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970
1997 Styret for Norsk institutt for skogforskning (NISK) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 903 Fylkesmiljøvern 1970 1970